Waarom zoeken wij vrienden?

De Molenviergang is een prachtig monument, uniek in de wereld. Maar de onderhoudskosten zijn enorm. Het vervangen van een as, de roeden, een wiekenkruis: specialistisch werk dat zo authentiek mogelijk moet worden uitgevoerd. Dankzij subsidies uit diverse potjes lukt het met kunst en vliegwerk om de molengang in bedrijf te houden. Voorwaarde om subsidie te krijgen is, dat de beheerders van de Molenviergang Aarlanderveen minstens de helft van de kosten zelf bij elkaar brengen. Dat is een heel gepuzzel: de convenanthouders, zoals gemeente Alphen aan den Rijn de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, dragen bij, maar ook sponsoren en vrienden.

Hoe word je vriend van de Molenviergang ?

Als vriend lever je een bijdrage in de onderhoudskosten. Door een bedrag van € 15,- of meer over te maken machtig je ons om elk jaar zo’n zelfde bedrag af te schrijven t.b.v. Stichting Molenviergang Aarlanderveen. Je kunt de machtiging op ieder moment weer intrekken. Als dank voor je bijdrage ontvang je per post een uniek speldje van de Molenviergang. Via onze e-mailnieuwsbrief houden we je op de hoogte van alle activiteiten. Uiteraard vinden we het leuk als je ons volgt op Facebook en Instagram. Want we zijn bij met onze vrienden!

Word vriend vanaf € 15,- per jaar.


Totaal

ANBI status Stichting Molenviergang Aarlanderveen

De Stichting Molenviergang Aarlanderveen heeft van de Belastingdienst de ANBI status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI status). Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk-en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de doelstelling: de beleving, bescherming, onderhoud en belangenbehartiging van de Molenviergang Aarlanderveen. De Stichting Molenviergang Aarlanderveen presenteert jaarlijks een samengevoegde jaarrekening. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL43 RABO 0346 4645 60.

Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Publicatie van deze gegevens leest u hier.

Blijf op de hoogte

Volg het verrassende verhaal van de vier windkastelen in de polder. In de nieuwsbrief, vier maal per jaar, met een agenda vol activiteiten.

Volg ons op Facebook, Youtube & Instragram