Contact

Stichting Molenviergang Aarlanderveen
Zuideinde 19, 2445 AS Aarlanderveen

Heeft u een vraag mail ons gerust: info@molenviergangaarlanderveen.nl

ANBI status Stichting Molenviergang Aarlanderveen

De Stichting Molenviergang Aarlanderveen heeft van de Belastingdienst de ANBI status gekregen en is aangemerkt als culturele instelling (CI status). Dit heeft als voordeel dat u uw giften zelfs tot 125% kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen! Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk-en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt ieder bedrag dat u schenkt geheel besteed aan de doelstelling: de beleving, bescherming, onderhoud en belangenbehartiging van de Molenviergang Aarlanderveen. De Stichting Molenviergang Aarlanderveen presenteert jaarlijks een samengevoegde jaarrekening. Het bankrekeningnummer van de stichting is: NL43 RABO 0346 4645 60.

Iedere ANBI is verplicht haar basis gegevens te publiceren op haar website. Publicatie van deze gegevens leest u hier.

Volg Water, Wind en Wieken

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, die vier maal per jaar verschijnt met een agenda vol activiteiten.

Volg ons op Facebook, Youtube & Instragram

Groene Hart