Nieuwe traditie bij opening maalseizoen Molenviergang: eerste flesje water tappen

Bij de heropening van de Molenviergang in 2021 door hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, – na een grondige restauratie van de Bovenmolen (molen 3) – is het idee ontstaan om een jaarlijks evenement te organiseren voor vrienden en stakeholders van de Molenviergang. Met de opening van het maalseizoen benadrukken we het unieke karakter van de Molenviergang in Aarlanderveen en is er gelegenheid om de vrienden en de stakeholders te ontmoeten.

De Molenviergang Aarlanderveen is de enige nog authentiek werkende molengang ter wereld. Het malen gebeurt enkel met behulp van de kracht van de wind, in de molens die door beroepsmolenaars worden bediend. Alleen als het echt niet anders kan, bijvoorbeeld als het windstil is en het water meteen weg moet, kunnen de elektrisch aangedreven hulpgemalen van het Hoogheemraadschap van Rijnland bijspringen, zodat de veiligheid in de polder gewaarborgd blijft.

HKH Prinses Beatrix was de eerste die (naast de heropening van de Molenviergang) een maalseizoen opende. Dit deed ze door de ‘vang te lichten’, wat het begin is geweest van een nieuwe traditie.

Ieder jaar wil de Stichting Molenviergang Aarlanderveen iemand die belangrijk is of is geweest voor de Molenviergang vragen om het maalseizoen te openen. Na HKH Prinses Beatrix was deze keer te beurt aan de oud-voorzitter van de stichting, Bert Splinter. Op zaterdag 8 oktober heeft Bert de vang gelicht van de Putmolen (molen 4). Hij heeft daarmee het maalseizoen 2022- 2023 officieel geopend.

Herinnering voor later: flesje polderwater

Het is altijd leuk om te zien wie de opening van het maalseizoen door de jaren heeft verricht. En omdat het een nieuwe traditie is die we nog jaren willen voortzetten, is het belangrijk dat er een blijvende en tastbare herinnering komt.

Deze herinnering wordt ieder jaar opnieuw gemaakt door een flesje polderwater te tappen van het eerste water wat wordt bemalen na het lichten van de vang. Dit water wordt verzegeld en op het etiket van het flesje (wat speciaal wordt gemaakt) komt de naam van de persoon die de openingshandeling verrichtte, de datum van de openingshandeling. De flesjes krijgen een speciale plek in een kast van het zomerhuis.

Volg Water, Wind en Wieken

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, die vier maal per jaar verschijnt met een agenda vol activiteiten.

Volg ons op Facebook, Youtube & Instragram

Groene Hart