Deel:

Wandelroute langs de Molenviergang

Diverse fietsroutes door het Groene Hart komen in de buurt van de molengang.

Mooi om even af te stappen en van heel dichtbij de werking van de oer-Hollandse poldermolens te zien. Voel hoe zompig de polder onder je voeten is; kijk hoe wind en wieken het water wegmalen uit een diepe polder, vele meters beneden NAP.

Onderstaande wandelroute brengt u langs alle molens van de Molenviergang.

De route kan ook in twee gedeelten worden gelopen;

een noordelijk gedeelte (afstand van ongeveer 3 km) waarbij u vanaf het parkeerterrein in ongeveer noordoostelijke richting langs molen nr. 4 wandelt (Kerkvaartsweg – Stationsweg). Vervolgens rechtsaf door een gedeelte van de Dorpsstraat en het Zuideinde. Ter hoogte van Zuideinde 20 (over de brug direct linksaf het Pad van Kempenaar) vervolgt u de route door de polder langs molen nr. 1. U arriveert over de Achtermiddenweg weer bij het parkeerterrein.

Een zuidelijk gedeelte (afstand van ongeveer 6 km) waarbij u eveneens start vanaf het parkeerterrein, maar dan in ongeveer zuidwestelijke richting. U wandelt dan langs de Kerkvaart, die vanouds de scheepvaartverbinding vormde tussen de Rijn en het dorp Aarlanderveen. Door de aanleg van de ringdijk rond de Drooggemaakte polder kwam aan deze verbinding een einde. Aan het einde van de Kerkvaart gaat u linksaf (Kortsteekterweg). Aan uw linkerhand ziet u dan al snel molen nr. 3. Over het pad langs de molens bereikt u de Achtermiddenweg, waar u linksaf richting parkeerplaats loopt.

Tussen molen nr. 2 en molen nr. 3 passeert u het sifon; de (onzichtbare) duiker waardoor het boezemwater van de Drooggemaakte polder tussen molen 2 en 3 onder de Aarlanderveense wetering doorloopt. Deze wetering is de molenwetering van de Zuid- en Noordeinderpolder. 

Uiteraard is de route ook geheel of in tegengestelde richting af te leggen.

Beide wandelroutes starten vanaf het parkeerterrein (P).

Bezoek de Putmolen

Eén van de vier molens is voor publiek toegankelijk: de Putmolen. De molenaar, Johan Slingerland, geeft een uitgebreide rondleiding aan groepen van tien mensen of meer, uitsluitend op afspraak. De kosten, 5 euro pp, aan de molenaar te voldoen.

Houd afstand!

Het is fantastisch en indrukwekkend om de vier windkastelen van zo heel dichtbij in werking te kunnen zien en horen. Authentieke werktuigen zijn echter geen speelgoed, ze kunnen levensgevaarlijk zijn. Om geen klap van een draaiende molenwiek te krijgen, is het zaak altijd achter de witte hekken te blijven!

Wiekenwoning

Mooi he, zo’n huis-met-wieken midden in de weidse polder! Bedenk wel: dit ‘pratende huis’ waar de draaiende wieken langs de raampjes scheren, is geen toeristische attractie maar een echte woonplek. In deze wiekenwoning leeft de molenaar met zijn gezin. Respecteer dus hun privacy. Door de ramen naar binnen gaan staan gluren, dat doe je gewoon niet!

Honden mee: nee!

Hoe lief en leuk uw trouwe viervoeter ook is, hij mag helaas niet mee op de wandeling langs de molens. Te gevaarlijk voor de loslopende schapen onderweg en voor de weidevogels die bescherming behoeven.

Blijf op de hoogte

Volg het verrassende verhaal van de vier windkastelen in de polder. In de nieuwsbrief, vier maal per jaar, met een agenda vol activiteiten.

Volg ons op Facebook, Youtube & Instragram